Baptister

Hvem er baptister?

Kort sagt er baptister mennesker, der tror på Gud - Fader, Søn og Helligånd (den treenige Gud). Vi lægger vægt på at troen tager udgangspunkt i, hvad Jesus sagde og gjorde. Du kan finde de fleste relevante oplysninger om Baptister i hæftet "FAQ om Baptister". Baptisterne regnes for verdens største protestantiske kirkesamfund. I Danmark, er vi en del af landets ældste frikirke, stiftet i København i 1839, 10 år før Grundloven sikrede religionsfrihed i Danmark. Baptistkirken hører, ligesom Den danske Folkekirke, til de protestantiske kirker. De to væsentligste forskelle på Baptistkirken og Den danske Folkekirke er:
1) Baptistkirken er uafhængig af staten. Hver menighed er en selvstændig enhed, både økonomisk og beslutningsmæssigt. Det betyder, at vi kun har de penge, som vi selv kan skaffe, og at vi selv kan bestemme, hvordan de penge skal forvaltes.
2) I Baptistkirken praktiserer vi troendes dåb, dvs. at vi ikke døber vore børn som små, men at enhver som personligt tror på Jesus som Guds søn og verdens herre og frelser kan blive døbt og dermed også blive medlem af menigheden. Vi optager dog også mennesker, der gerne vil være medlem, men er barnedøbte og ikke ønsker at blive døbt igen.

Personlig tro

I Baptistkirken lægger vi vægt på det enkelte menneskes tro på Gud. Det er vigtigt for os at understrege: at hvert eneste menneske er elsket af Gud; at Jesus Kristus, Guds søn gav sit liv på korset for hvert eneste menneske; at hvert eneste menneske selv må acceptere Gud i deres liv.

Dåb

Der hvor det personlige kommer stærkest til udtryk er i dåben. Vi ser dåben som det endelige ja fra Gud til den enkelte og omvendt vores ja til Gud. Vi ser dåben som en indvielse til at tjene Gud. Vi tager alvorligt, når Jesus i Det nye Testamente i Markusevangeliet 16: 16 siger: "Den der tror og bliver døbt, vil blive frelst,..."

Samtidig ser vi dåben som en symbolsk handling, der understreger det der sker med et menneske, når det kommer til tro på Gud.  Paulus skriver i Romerbrevet 6: 4-5: Jesus døde og blev begravet, men fik nyt liv ved Guds kraft. På samme måde er vores gamle liv dødt, og det blev begravet da vi blev døbt, for at vi skulle leve et helt nyt liv.

Menigheden

At blive døbt i en baptistkirke betyder også at blive medlem af baptistmenigheden. I Danmark er Baptistkirken en frikirke, der ikke er en del af Folkekirken. At være frikirke betyder uafhængighed af staten, når det drejer sig om økonomi, tro, gudstjeneste eller andre aktiviteter. Men først og fremmest er frikirken et fællesskab af troende mennesker, der har valgt dette fællesskab, hvilket giver plads til et stærkt personligt engagement. At være medlem af Baptistkirken giver muligheden for at finde fællesskab med andre kristne både i gudstjenesten og i mindre grupper. I Baptistkirken er alle mennesker velkomne til at komme og være med.

×

Kirkebladet for maj og juni

Nyeste kirkeblad er nu ude. Læs det her ved at trykke på billedet.

25/05/2024
×

Alpha 2025

Vi forventer at afholde næste Alpha kursus i første halvår af 2025

Alpha er et grundkursus i kristendom. Uanset hvilken baggrund vi har, vil vi nysgerrigt udforske den kristne tro. Det kører om onsdagen

Hver aften begynder med fællesspisning kl. 18.00. Derefter er der er et videooplæg efterfulgt af samtale og kaffe i mindre grupper. Aftenerne slutter præcis kl 20.30. Prisen er 30 kr/gang og 250 for hele kurset. Henvendelse til Kern på tlf: 30282658 | E-mail: ks@baptistkirken-odense.dk.

 

09/03/2024
Tegnsprog
×

Tegnsprog

Tegnsprog fra "Adgang med tegn" er et digitalt værktøj, som støtter tegnbrugere med læsevanskeligheder i at læse vores hjemmeside. Værktøjet oversætter udvalgte ord til tegn, som vises i korte videoklip uden lyd.

Når værktøjet er slået til, vil udvalgte ord blive markeret med en gul overstregning.

Peg på det markerede ord med cursoren på din pc eller med fingeren på tablet eller mobil. Tegnet for ordet bliver vist i et videoklip.

Slå til/fra
25/02/2021
Få teksten læst op
×

Få teksten læst op

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk

Hent gratis program nu
25/02/2021